AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic se l’informa que aquest espai web i el seu contingut pertanyen a ANA MARTÍNEZ GINÉS (Existence Centre de Psicologia i Salut ®), col·legiada 20187, en endavant la TITULAR, amb domicili fiscal a C/Roca i Roca 144, Local 1, 08226 Terrassa - Barcelona i adreça de correu electrònic info@psicologiaexistence.com.

USUARIS

 

L’accés i/o ús de la pàgina web d’Existence Centre de Psicologia i Salut ® atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generales de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DE LA PÀGINA WEB

 

La pàgina web www.psicologiaexistence.com proporciona accés a informacions, serveis o dades (en endavant, "els continguts") a Internet que pertanyen a ANA MARTÍNEZ GINÉS als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir als serveis de psicologia online proporcionats a través de Skype™ i Google+ Hangouts™. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Existence Centre de Psicologia i Salut ® ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Existence Centre de Psicologia i Salut ®, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Existence Centre de Psicologia i Salut ® es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, la TITULAR no no serà responsable de les opinions emeses pels usuaris a través de qualsevol eina de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

 

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

ANA MARTÍNEZ GINÉS (Existence Centre de Psicologia i Salut)® informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis o adquisició de productes, a través del seu lloc web.

Ana Martínez Ginés és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

 

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per Existence Centro de Psicologia i Salut i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi obtingut algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

  • Realitzar estudis estadístics.

  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.


Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a cap destinatari excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

  • Dret d'accés, rectificació i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

  • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: Ana Martínez Ginés. Roca i Roca, 144 – Loc.1. Terrassa (Barcelona).
Adreça electrònica: info@psicologiaexistence.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixes.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web i marcats amb (*) són obligatoris ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. La resta de camps, encara que introduir-los resulti facultatiu, poden ser necessaris per disposar de tota la informació necessària per contestar adequadament a la seva consulta. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el prestador li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR i en el Títol II de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

El prestador garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

S'informa a l'usuari d'aquesta web que les dades personals recaptades mitjançant el formulari de contacte o el correu electrònic podran ser objecte de tractament informàtic i incorporats al fitxer CONTACTES, del que és responsable ANA MARTÍNEZ GINÉS. La finalitat de la recollida i tractament és la de prestar-li la informació o serveis que ens sol·liciti. No es cediran les seves dades a tercers no autoritzats per vostè, excepte en els casos previstos per la llei. En usar els mitjans de contacte esmentats, vostè consent la recollida i tractament de les dades personals que ens faciliti. La no acceptació expressa o inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l'usuari el servei sol·licitat.

Així mateix, la TITULAR informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER

 

Les dades que vostè faciliti en subscriure’s a la newsletter de www.psicologiaexistence.com seran emmagatzemats al fitxer NEWSLETTER, del qual és responsable ANA MARTÍNEZ GINÉS. La finalitat del fitxer és mantenir-lo informat de les nostres ofertes i facilitar-li contingut relacionat amb els productes i serveis que prestem. El mencionat fitxer es troba inscrit en el Registre de Fitxers de Dades Personals de l’Agència de Protecció de Dades.

 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a l’adreça info@psicologiaexistence.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

ANA MARTÍNEZ GINÉS per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa tret que s'indiqui el contrari mitjançant referència explícita a la font original del recurs. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de la TITULAR. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Existence Centro de Psicologia i Salut ®. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Existence Centro de Psicologia i Salut ®.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents (Registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques: N 0316398. Classificació niçarda: 44. Classificació de Viena: 26.03.16 26.04.04).

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent d'en tot caso redirigir a la pàgina principal del lloc web del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva part.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@psicologiaexistence.com.

SSL

El prestador ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL ("Secure Sockets Layer").

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s'estigui transmetent, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L'adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol “https” que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

La TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

 

La TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

 

En el cas que en www.psicologiaexistence se disposessin enllaços o hipervincles cap altres llocs d’Internet, la TITULAR no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts i en cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels mencionats hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació en les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

 

La TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o los serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

 

La TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

 

La TITULAR podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre la TITULAR i l'USUARI es regirà por la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA

NEWSLETTER

Consulta disponibilitat i horaris

BARCELONA

TERRASSA

C/ Roca i Roca, 144

Local 1 - 08226 Terrassa

644 45 08 01

CONTACTE

Vols estar al dia de les promocions 

i novetats d'Existence?

Núm. de registre sanitari: E08575746

Envia un email a info @psicologiaexistence.com

amb l'assumpte ALTA NEWSLETTER.